Interactief theater inzetten als middel bij het verwezenlijken
van effectieve verandering.
Interactief theater inzetten als middel bij het verwezenlijken van effectieve verandering. De Zaak Roovers werkt met een netwerk van professionals aan acteurs, trainers, muzikanten en filmers. Door het aanbieden van energieke programma’s en workshops worden bedrijven en instellingen in staat gesteld om gewenste veranderingen en ontwikkelingen te managen. Met theater als drijvende kracht.